Kurs maturalny roczny

Matura 2020 – z nami systematyczna praca, zawsze się opłaca!

Kurs maturalny roczny przygotowuje uczniów ostatnich klas liceów i techników do egzaminu maturalnego pod kątem zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Zakres materiału obejmuje wszelkie zagadnienia, które będą sprawdzane na egzaminie dojrzałości, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Nasi wykładowcy WYZNAJĄ ZASADĘ: systematyczna praca, zawsze się opłaca! Zorganizowana i regularna praca na zajęciach, daje ogromne efekty, a jej końcowym wynikiem jest zdanie egzaminu maturalnego na bardzo wysokim poziomie i dostanie się na WYMARZONE STUDIA!

Ponadto przez cały okres trwania kursu nasi nauczyciele służą pomocą zarówno na dodatkowych lekcjach indywidualnych, czy na konsultacjach.
Kurs obejmuje około 81 godzin lekcyjnych, co daje możliwość przerobienia około 850 zadań maturalnych (zarówno na zajęciach jak i w domu), około 25 testów maturalnych oraz próbne egzaminy z poprzednich lat!
Każdy kursant otrzymuje „PAKIET MATURZYSTY”!
Skorzystaj i ucz się systematycznie pod okiem profesjonalistów!
W cenie kursu – MATURY PRÓBNE organizowane przez FORTISSIMUS – nauka z pasją!

Przedmioty

Matematyka

Chemia

Biologia

Fizyka

Jęz. Angielski

Jęz. Polski

Kurs maturalny roczny ceny

Poziom podstawowy

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Język Angielski
 • Język Polski

1190 zł

5-8 osób

1 zajęcia na tydzień po 3 x 45 min

975 zł

9-12 osób

1 zajęcia na tydzień po 3 x 45 min

Poziom rozszerzony

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Język Angielski
 • Język Polski

1390 zł

5-8 osób

1 zajęcia na tydzień po 3 x 45 min

1175 zł

9-12 osób

1 zajęcia na tydzień po 3 x 45 min

Matura 2020 - jak się przygotować?

Które egzaminy są obowiązkowe?

Matura zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczne egzaminy maturalne zaczynają się od 4 maja i będą trwać dwa tygodnie – do 21 maja. Maturzyści przygotowujący się do egzaminów mają więc coraz mniej czasu, a presja coraz większa.

Które egzaminy są obowiązkowe?

Aby pozytywnie zaliczyć egzamin maturalny należy przystąpić do egzaminów z języka polskiego, języka nowożytnego (najczęściej angielski lub niemiecki) oraz matematyki na poziomie podstawowym oraz do conajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Matura z języka polskiego oraz nowożytnego są przeprowadzana jest pisemnie oraz ustnie. Zarówno pisemne, jak i ustne egzaminy na poziomie podstawowym należy zaliczyć na co najmniej 30%.
Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej nie posiada minimalnego progu zaliczenia.

Jak się przygotować do matury?

Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej nie posiada minimalnego progu Matura, pomimo nieprzewidywalnych zadań, rządzi się schematami, dlatego warto przestudiować sobie matury z poprzednich lat. Na stronie CKE można wydrukować arkusze maturalne, a przećwiczenie ich na pewno pomoże w zrozumieniu tych schematów, oraz uświadomi braki w nauce. Łatwiej nauczyć się materiału gdy określimy sobie czego faktycznie musimy się nauczyć, a co już umiemy.zaliczenia.

Matura z języka polskiego

Matura z języka polskiego składa się z 10-13 zadań otwartych i/lub zamkniętych oraz, do wyboru, rozprawka problemowa lub interpretacja tekstu poetyckiego.
Do matury z języka polskiego powinniśmy przypomnieć sobie co najmniej lektury z poziomu gimnazjum i szkoły średniej (tzw. ogwiazdkowane): Bogurodzica; Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy; Adam Mickiewicz, Dziady cz. III; Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz; Bolesław Prus, Lalka; Stanisław Wyspiański, Wesele; Bruno Schulz, wybrane opowiadanie; Witold Gombrowicz, Ferdydurke.
Do matury z języka polskiego powinniśmy przypomnieć sobie co najmniej lektury z poziomu gimnazjum i szkoły średniej (tzw. ogwiazdkowane):
 • Bogurodzica;
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy;
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. III;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;
 • Bolesław Prus, Lalka;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadanie;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke.

Na pewno nie zaszkodzą nam również lektury
uzupełniające takie jak:

 • Sofokles, Król Edyp LUB Antygona
 • Lament świętokrzyski
 • Mikołaj Sęp Szarzyński, wybrane sonety
 • William Szekspir, Makbet LUB Hamlet
 • Adam Mickiewicz, wybrane sonety i inne wiersze – w tym Romantyczność
 • Juliusz Słowacki, wybrane wiersze
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze
 • Fiodor Dostojewski, wybrany utwór – na przykład Zbrodnia i kara LUB Łagodna
 • Joseph Conrad, Jądro ciemności
Niestety podczas matury nie jest trudno o stres, a w stresie ciężko przypomnieć sobie dokładnie autora lub tytuł. Jeżeli jako tekst kultury wybieramy lekturę ogwiazdkowaną, a nie pamiętamy autora, zwyczajnie lepiej go nie podawać. Błędne przydzielenie autora to lektury ogwiazdkowanej jest równoznaczne z niezaliczonym egzaminem maturalnym (błąd kardynalny).
Pole do manewru mają również amatorzy kina, seriali a nawet muzyki, bowiem tezę na rozprawce można poprzeć nawet tekstem piosenki z popkultury. Przede wszystkim będzie sprawdzane zrozumienie problemu, teza oraz przykłady które ją poprą. Najistotniejsza jest spójność tekstu i to czy udało wam się rozwiązać problem z treści zadania.
Analiza tekstu lirycznego to zupełnie inna bajka. Nie powołamy się na dwa zapamiętane dialogi z „Lalki” a główne założenie to przedstawienie propozycji odczytania utworu literackiego i udowodnienie trafności danej propozycji. Trafimy na dwa możliwe zadania:
 • interpretacja pojedynczego utworu - podany utwór należy zinterpretować, postawić tezę i uzasadnić ja;
 • interpretacja porównawcza - podane są dwa utwory, należy je porównać ze sobą.

Matura z języka nowożytnego

Matura z języka nowożytnego składa się z:

 • 3 zamkniętych zadań zrozumienia ze słuchu
 • ok. 4 zadania zamknięte w których sprawdza się zrozumienie tekstu
 • ok. 2 zadania zamknięte gdzie musimy dopasować wypowiedź do tekstu, lub znaleźć synonim do wyrażenia w tekście.
 • Wypowiedź pisemna na temat podany w zadaniu
Zadania zamknięte nie są wymagające, z łatwością sobie poradzicie, wypowiedź jednak należy napisać zgodnie z instrukcjami w zadaniu. Najczęściej jest to do napisania jakiś list na 80-130 słów w którym mamy zawrzeć cztery konkretne tematy. Wypowiedź jest na 10 punktów, odniesienie się do wszystkich czterech tematów już gwarantuje nam 4 punkty, reszta to tworzenie wypowiedzi i znajomość środków językowych.

Matura - Egzaminy ustne

Język nowożytny – opisanie wylosowanego przez nas obrazu w wybranym języku, odpowiedzenie na pytania egzaminatorów, prawdopodobnie najprostszy egzamin maturalny.
Język polski – Wypowiedź monologowa oraz rozmowa z egzaminatorami na wylosowany przez nas temat.
Losujemy spośród trzech tekstów:
 • literacki (utwór liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • ikoniczny (np. obraz, plakat, rzeźba),
 • językowy (np. artykuł popularnonaukowy z zakresu nauki o języku).
Przygotowujemy się przez 15 minut, prowadzimy monolog przez 10 minut (można zakończyć szybciej, lecz starajcie się nie kończyć wypowiedzi zanim wybije piąta minuta, starajcie się też nie przeciągać wypowiedzi), oraz dialog z egzaminatorami podczas którego będą oni zadawać pytania do waszej wypowiedzi.

Matura z matematyki

Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z 3 grup zadań.

Pierwsza grupa
Zadania zamknięte – do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Każde zadanie punktowane jest w skali 0-1.

Druga grupa
Zadania otwarte – wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. Tego typu zadania punktowane są w skali 0-2.

Trzecia grupa
Zadania otwarte – wymagają udzielenia bardziej złożonej odpowiedzi. W tym przypadku maturzysta musi staranne przedstawić swój sposób rozumowania oraz umiejętność indywidualnego dobierania najlepszych strategii matematycznych. W zależności od poziomu trudności danego pytania oraz jego rozbudowania, maturzysta może otrzymać maksymalnie 4, 5 lub 6 punktów.

Co ważne, nawet jeśli nie uda się rozwiązać tego typu zadania do końca, bądź w obliczenia wkradnie się błąd, sprawdzający może przyznać punkty cząstkowe.


Jeżeli jesteście niepewni swoich umiejętności, a może chlelibyście podszlifować swoje umiejętności, sprawdźcie kursy maturalne powyżej.

„FORTISSIMUS” KOREPETYCJE

ul. Świętojańska 67/1
81-391 Gdynia
(+48) 506 314 566

ul. Gniewska 24A/9
81-047 Gdynia
(+48) 510 595 788

NIP: 58-623-09-689
REGON: 365-204-889

Dołącz do Fortissimus!